Du anmäler varje person för sig.har du problem ? maila då martina@ljusihus.se